Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Home > Nadhodnota

Nadhodnota

Naším úsilím je, aby bola pre našich zákazníkov zabezpečená maximálna nadhodnota.   Dosahujeme to s detailnou koordináciou našich služieb pre Vašu spoločnosť podľa vašich požiadaviek. Spring Procurement Vám konkrétne poskytuje nasledujúce nadhodnoty:
  • Ťažisko poradenstva  sa výlučne koncentruje na strategický manažment obstarávania
  • 100% profesionálna  kompetencia s praktickou aplikáciou -  nielen identifikujeme Vaše potenciálne možnosti, ale ich aj spolu s Vami operatívne implementujeme
  • Okamžité viditeľné zvýšenie výnosu vďaka  optimalizácie obstarávania
  • Globálna znalosť nákupných trhov
  • Kazdý projekt je operatívne riadený jedným z majiteľov firmy- honorár za poskytovanú  službu v prípade sourcing projektov plne závisí od úspechu projektu
  • Technická a obchodná expertíza sa vykoná prostredníctvom projektových tímov, pozostávajúcich z inžinierov a ekonómov 
  • Stredom pozornosti je generovanie maximálnych úspor pri zachovaní alebo zlepšení aktuálnej úrovne kvality
  • Best-practice know-how pre Vaš obstarávanie prostredníctvom  projektov vo všetkých odvetiach
  • Akademická expertíza vďaka úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou vo Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien) a Viedenskou univerzitou  (Universität Wien) pri vypracovaní štúdií  o strategickom manažmente obstarávania