Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Manažment Senior Advisory Board Referencie Lokality Štúdie Kariéra Home > Spoločnosť

Spoločnosť

Spoločnosť Spring Procurement založil Klemens Figlhuber, Georg Haas a Jacob Homan s cieľom podporovať veľké podniky v strategickom manažmente nákupu. Naša kompetencia spočíva v dlhoročnej skúsenosti realizácie mnohých národných a medzinárodných projektov nákupu. Navyše sa vyznačujeme pragmatickým systémom práce, ktorý je orientovaný na realizáciu a vedie k trvalým a ihneď viditeľným výsledkom. Dôležitým kritériom úspechu pri dosahovaní úspor je operatívne know-how v rôznych odvetviach a spoločnostiach. Naši klienti pritom oceňujú, že bez výnimky vždy má jeden člen manažmentu celkovú operatívnu zodpovednosť nad projektom a strategické témy nákupu nespracúvajú neskúsení absolventi univerzít.

Model odmeňovania percentom z úspor

Aby sme projekty optimalizácie pre našich klientov vytvorili s čo najmenším rizikom, nechávame sa ohodnotiť podľa našich výsledkov. Náš honorár nepredstavujú fixné poplatky, ale iba časť skutočne dosiahnutých úspor. S Týmto systémom odmeňovania je zaručený efektívny a úspešný priebeh projektu. 

Vyznamenania

Výkony Spring Procurement boli už viackrát vyznamenané. Spring Procurement napr. vyhrala v roku 2009 Golden Arrow Award na medzinárodnom Consulting kongrese com.sult v kategórii Management Consulting. V roku 2010 bol Spring Procurement vybraný medzi WU-Alumni spoločnosti roka.