Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Manažment Senior Advisory Board Referencie Lokality Štúdie Kariéra Home > Spoločnosť > Referencie

Referencie

Úspech spoločnosti Spring Procurement je založený na výsledkoch, ktoré dosiahneme spoločne s našimi klientmi v oblasti optimalizácia obstarávania. V spolupráci s našimi klientmi kladieme dôraz na maximálnu kvalitu, trvalé a ihneď merateľné výsledky ako aj najvyššiu dôvernosť. Pritom sledujeme vždy cieľ, aby sa EBIT našich klientov výrazne zvýšil pomocou operatívneho poradenstva v oblasti nákupu.
 
Poradenstvo v oblasti nákupu spoločnosti Spring Procurement dovoľuje ponúkať služby tak klientom z privátnej sféry ako aj verejnému sektoru. Klienti spoločnosti Spring Procurement sú priemyselné podniky so sériovou výrobou ako aj výrobou na zákazku i podniky zo sektoru služieb s obratom od 30 mil. EUR ročne. Nadodvetvová kompetecia v optimalizácii obstarávania dovoľuje spoločnosti Spring Procurement plniť potreby našich klientov z najrôznejších odvetví.
 
Spring Procurement realizovala už projekty v nasledovných oblastiach
 • Automobilový priemysel
 • Stavebníctvo
 • Priemysel stavebných materiálov
 • Chemický priemysel
 • Služby
 • Facility Management
 • Financie
 • Zdravotníctvo
 • Obchod
 • Drevársky priemysel
 • Informačné technológie
 • Spotrebný tovar
 • Logistika
 • Letecká doprava
 • Strojný a strojársky priemysel
 • Kovospracujúci priemysel
 • Nábytkársky priemysel
 • Potravinárstvo
 • Verejná služba a správa
 • Farmaceutický priemysel
 • Textilný priemysel
 • Priemysel obalových materiálov