Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu

Optimalizácia nákupu

Kvôli stále rastúcej konkurencii a s tým spojeným tlakom na ceny sa prísna nákladová štruktúra v nákupe stáva stále viac kritickým faktorom úspechu. Toto platí nezávisle od odvetvia a veľkosti spoločnosti. Úspory v nákupe sa prejavia pozitívne na rendite podniku a vedú k zvýšenej konkurencieschopnosti Vašej spoločnosti. S našimi Best Practice metódami sa dajú náklady nákupu podniku znížiť až do 20 %. V stredobode záujmu pritom stojí trvalé zníženie nákupných nákladov pri zachovaní Vašich kvalitatívnych štandardov.
 
State of the Art Know-how

Poradenská činnosť spoločnosti Spring Procurement sa stále ďalej vyvíja, aby spĺňala výzvy budúcnosti. Rozsiahla nadodvetvová a nadnárodná projektová skúsenosť ako aj spolupráca s renomovanými odbornými inštitúciami, Ekonomickou univerzitou vo Viedni ako aj Viedenskou univerzitou, zaručujú, že naši klienti môžu vždy profitovať z najnovších trendov.

Naše portfólio v oblasti poradenstva siaha do všetkých odvetví strategického manažmentu obstarávania
 
  • Analýza a benchmarking
  • Optimalizácia obstarávania
  • Global Sourcing
  • Optimalizácia spoločných nákladov
  • Organizácia obstarávania
  • Interim-manažment
  • školenia