Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu > Optimalizácia spoločných nákladov

Optimalizácia spoločných nákladov

Nákupu spoločných nákladov sa vo viacerých podnikoch prikladá strategicky malý význam, lebo pozornosť odpútavajú veľké skupiny komodít ako napr. nákup surovín. Ďalej sa o niektorých skupinách tovarov v rámci spoločných nákladov jedná bez zapojenia oddelenia nákupu (napr. nákup IT-hardware cez oddelenie IT), čo vedie principiálne k vyšších nákladom na nákup a existuje tu potenciál na úspory.

Zníženie spoločných nákladov pomocou profesionálnej optimalizácie

Spring Procurement realizuje pre svojich klientov pravidelne projekty na optimalizáciu spoločných nákladov a disponuje bohatými skúsenosťami a benchmarkmi z tejto oblasti. Síce spoločné náklady reprezentujú iba malú časť celkových nákupných nákladov, avšak sme schopní realizovať v tejto oblasti úspory 20 % a viac.

Spoločné náklady vhodné na optimalizáciu
 • Kancelársky materiál a papier do tlačiarní
 • Energie (elektrina/plyn)
 • Paketové služby
 • Komunikácia (telefón – pevná linka, mobily, dátové karty, internet)
 • Facility management (upratovanie, údržba budovy, strážna služba a pod.)
 • Náklady na tlač
 • Reklamné prostriedky
 • Vozový park (obstaranie vozidiel, pneumatiky, karty na tankovanie a pod.)
 • Cestovné náklady
 • IT-hardware (notebooky, server, serverhousing a pod.)
 • IT-software (licencie)
 • IT-spotrebný materál  (toner, USB kľúče, myši, klávesnice a pod.)
 • Tlačové systémy
 • Informácie o bonite
 • Bankové podmienky
 • Mzdové účtovníctvo
 • Audit
 • Daňové poradenstvo