Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu > Optimalizácia obstarávania

Optimalizácia obstarávania

V rámci celkovej optimalizácie obstarávania realizujeme – spoločne s našimi klientmi – zreteľné finančné, strategické a operatívne zlepšenia všetkých dotknutých tovarov a služieb. Okrem toho staviame na znížení závislosti pomocou komplexnej optimalizácie portfólia obstarávania, a to so zotrvaním alebo zlepšením kvality produktu a dodávateľskej performance. Pritom kladieme zvláštny dôraz na trvácnosť realizovaných zlepšení.
 
Priebeh projektu

Každý projekt sa odsúhlasuje individuálne podľa potrieb konkrétneho klienta, aby sa tak zabezpečil optimálny výsledok. V zásade slúži prvý krok projektu optimalizácie obstarávania detailnej špecifikácii tendrovaných skupín komodít, spoločne so zodpovednými pracovníkmi nákupu príp. technikmi. Na základe získaných informácií sa zostavia detailné podklady na tender, ktoré sa následne rozpošlú na všetkých dodávateľov, ktorí prichádzajú do úvahy. Potom sa obdržané ponuky vyhodnotia a vedú sa rokovania s najatraktívnejšími dodávateľmi, pričom rozhodnutie o udelení zákazky je vždy na strane nášho klienta.

Zníženie nákupných nákladov: Operatívna realizácia a merateľnosť

Existujúce potenciály úspor v jednotlivých skupinách komodít sa operatívne realizujú v spolupráci s našimi klientmi. Pritom profitujete z nášho modelu odmeňovania percentom z úspor ako aj jednoduchej merateľnosti dosiahnutých úspechov. Tieto sú pre Vás bezprostredne viditeľné a pomôžu Vám výrazne zlepšiť Vašu konkurencieschopnosť. 

Metodika sa stretáva s klientskou skúsenosťou

V našich projektoch staviame na úspešnej kombinácii špecifických klientských skúseností s metodickou kompetenciou spoločnosti Spring Procurement. Pomocou tejto jedinečnej kombinácie sa nám daria výnimočné úsporné výsledky, ktoré našich klientov vždy pozitívne prekvapia.