Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu > Analýza a benchmarking

Analýza a benchmarking

Spring Procurement vyvinul pomocou benchmarkovej databázy metodiku, ktorá umožňuje zistiť v rámci potenciálnej analýzy možný potenciál optimalizácie vo Vašom nákupe. Dostanete takto počas krátkej doby detailný a štrukturovaný náhľad do Vášho obstarávania.
 
Kroky vedúce k zisteniu potenciálu

Počas analytickej fázy sa v prvom kroku zbierajú všetky dáta špecifické pre nákup a tieto sa vyhodnotia spoločnosťou Spring Procurement. Potom realizujeme pomocou štrukturovaných téz interview so všetkými relevantnými zamestnancami (napr. nákup, technika, vedenie spoločnosti a pod.). Na základe týchto informácií a so zreteľom na 5 stratégií obstarávania (manažment dodávateľov, interné štruktúry, kvalita a špecifikácia, technológia a Global Sourcing), Sourcing portfólia ako aj benchmarkov stanoví potenciál úspor. Návrhy riešení a stratégie, ktoré sa vytvorili v rámci zistenia potenciálu, slúžia ako základ pre eventuálne nasledujúci projekt znižovania nákupných nákladov.

Jednotlivé body analýzy a benchmarkingu
  • Výber optimalizovateľných skupín komodít
  • Zistenie potenciálu špecifického pre jednotlivé skupiny komodít
  • Identifikácia potenciálov optimalizácie v organizácii obstarávania
  • Vývoj stratégií na realizovanie potenciálu