Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu > Organizácia obstarávania

Organizácia obstarávania

Organizácia obstarávania šitá na mieru na konkrétny podnik tvorí základné predpoklady na profesionálny strategický manažment obstarávania, a tým na pevnú štruktúru nákupných nákladov. Neexistuje ideálna organizácia obstarávania pre všetky podniky, nezávisle od veľkosti a odvetvia. Preto vytvárame pre našich klientov na mieru šité formy organizácie, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky podniku. 

Realizácia projektu organizácie

Na začiatku projektu organizácie stojí vstupná analýza existujúcej situácie ako aj vypracovanie podkladov na optimalizáciu. Pritom sa vytvoria riešenia na rigiditu vhodných štruktúr pre strategický manažment.  Následne predstavíme ideálny proces obstarávania pre Váš podnik, jeho organizačnú štruktúru a úlohy. Ďalej pre Vás vytvoríme realizačný plán pre jednotlivé kroky reorganizácie relevantné pre nákup, ktorý s Vami aj zrealizujeme.

Možnosti podpory spoločnosťou Spring Procurement
  • Vytvorenie modelov šitých na mieru pre organizáciu Vášho nákupu
  • Reorganizácia existujúcich štruktúr v nákupe
  • Optimalizácia nákupných procesov
  • Podpora Change Managementu