Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu > Global Sourcing

Global Sourcing

Spring Procurement ponúka svojim klientom komplexné portfólio služieb okolo témy Global Sourcing. Môžete tak profitovať z našej bohatej skúsenosti v celosvetovom nákupe najrôznejších tovarov ako aj našou medzinárodnou sieťou špecialistov v rôznych relevantných odvetviach v Global Sourcing.
 
Šance a výzvy v Global Sourcing

Global Sourcing ponúka možnosť realizovať zreteľné zníženie nákladov nákupu, zlepšiť rokovaciu pozíciu voči existujúcim dodávateľom ako aj novým dodávateľom, diverzifikovať riziko a  optimalizovať istotu zásobovania. Popri týchto šanciach existuje množstvo výziev v oblastiach ako kvalita, dodacie lehoty, komunikácia a menové riziká, ktorým treba profesionálne čeliť.

Operatívna realizácia

V realizácii riešení Global Sourcing zabezpečí Spring Procurement, že sa existujúce šance využijú a potenciálne riziká zostanú kontrolovateľné. Preto sa pripisuje hlavný význam najmä trvalému zabezpečeniu kvality tovarov ako aj ich dodaniu načas. Aby spolupráca s novo implementovaným dodávateľom fungovala optimálne, podporujeme našich klientov v prípade potreby aj po skončení projektu pri prípadných neskorších rokovaniach ako aj zabezpečení kvality.

Ako Vás môžeme podporiť  v oblasti Global Sourcing
  • Globálny skríning trhu
  • Globálna rešerš dodávateľov
  • Realizácia globálnych tendrov
  • Audity a hodnotenie dodávateľov
  • Rokovania s dodávateľmi
  • Zabezpečenie kvality
  • Implementácia supply-chain