Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt

Zisk sa skrýva v nákupe.

Spring Procurement je medzinárodne aktívna poradenská spoločnosť pre oblasť nákupu s hlavným zameraním na   obstarávania nákupu orientovaného na úspech a Global Sourcing.
 
Operatívne podporujeme stredné a veľké spoločnosti vo výrobných odvetviach a v oblasti služieb prostredníctvom optimalizácie nákupu; vždy s cieľom neustáleho zvyšovania úspešnosti.