Spoločnosť |Optimalizácia nákupu |Nadhodnota |Tlač |Kontakt
Analýza a benchmarking Optimalizácia obstarávania Global Sourcing Optimalizácia spoločných nákladov Organizácia obstarávania Interim manažment Home > Optimalizácia nákupu > Interim manažment

Interim manažment

V prípade Interim manažmentu prevezmú naši manažéri nákupu zodpovednosť za výsledky definovanej úlohy počas dohodnutej doby nasadenia. Fungujú tak ako personálna podpora vo veľkých projektoch, na preklenutie personálnych výpadkov alebo ako krízoví manažéri pre Vašu organizáciu nákupu.
 
Skúsenosť našich manažérov

Dlhoročná skúsenosť v oblasti strategického manažmentu obstarávania (organizácia, procesy, vedenie a rozvoj personálu, Sourcing, Supply Chain manažment, Controlling nákupu a pod.) je kľúčom k dosiahnutiu želaných výsledkov pre našich klientov.
 
Preklenutie personálnych výpadkov

Odchod alebo výpadok vedúceho nákupu príde často nečakane a proces hľadania náhrady je často dlhší ako sa predpokladal. Na jednej strane nechcete v tejto situácii podceniť dôležité personálne rozhodnutie, na druhej strane musí firma fungovať ďalej: klasický prípad pre Interim-manažéra.
 
Veľké projekty

Na veľkých projektoch sa musia realizovať dodatočné úlohy v danom časovom rámci tak, aby bežný chod firmy nebol dotknutý. Na to ale často chýbajú personálne zdroje. Toto zvýšené množstvo práce počas tejto doby umožní zvládnuť nákupný profík.

Zmeny a projekty reštrukturalizácie

Pokiaľ je potrebné urobiť zmeny v organizácii obstarávania (napr. štruktúra podniku, krízové situácie alebo zmena vlastníka) nasadia sa naši Interim-manažéri a pripravia predpoklady pre profesionálny manažment obstarávania.